Jaarverslag 2006

Innovaties, investeringen en verdere internationalisering

Omdat wij, als fabrikant van bakkerij-installaties, uit het oogpunt van stabiliteit en hygiëne op grote schaal soorten roestvrij staal met een hoge kwaliteit verwerken hebben wij van de dramatische prijsverhogingen op de staalmarkt met enige zorg en met behoedzame correcties van onze winstverwachting kennis moeten nemen.
Dat wij het jaar 2006 toch nog als zeer succesvol konden afsluiten hebben wij daarentegen aan de de duidelijk gestegen omzet te danken.
Met een reeks innovatieve topproducten, de verdere versterking van onze internationale aanwezigheid en een vooruitziende investeringspolitiek kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Deze opvatting wordt onder andere daardoor bevestigd dat ook in 2006 verschillende bekende partners - met name Martin Braun Backmittel und Essenzen KG - na een grondig selectieproces voor MIWE Equipment hebben gekozen en onze leidende positie met nadruk hebben bevestigd.

Internationalisering
Ook wanneer wij ons met de Duitse broodcultuur op een zeer speciale manier verbonden voelen, substantieel groeipotentiaal, zoals wij dat voor een zekere toekomst nodig hebben en zoeken, vinden wij vooral in de internationale markten.
Daarom zijn wij al vroeg met de opbouw en de uitbouw van een sterke internationale verkoopstructuur begonnen.
In 2006 hebben wij met MIWE Australië een nieuw steunpunt gevestigd, dat een op zich al zeer interessante nieuwe markt opent en bovendien voor onze planning strategisch van belang is omdat het zo dicht bij het Zuid-Oost-Aziatische handelsgebied ligt
Onze entree „down under" is in veel opzichten opvallend succesvol verlopen: wij hebben onmiddellijk onze omzetverwachtingen kunnen overtreffen en zijn al bij de eerste beurs waarop wij aanwezig waren - de ICTF in Sydney - met een prijs voor de beste stand van de beurs onderscheiden.

Ook in andere internationale markten is het ons gelukt onze marktpositie te versterken en verder uit te bouwen.
Op de eerste plaats moeten hier de prestaties van MIWE USA en de Oost-Europese markten worden genoemd.
Ons exportaandeel heeft intussen de 50% bereikt.
 
Innovaties
Ook enige innovaties die wij in 2006 aan de vakwereld hebben voorgesteld zijn een duidelijk antwoord op de toenemende betekenis van de internationale markten.
Zo is bijv. met de MIWE lift-in een etage-oven met draaisysteem (stikkenovensysteem) ontwikkeld dat speciaal aan de eisen van de Noord-Amerikaanse markt voldoet.
Ook de MIWE condo als allround etagebakoven voor bakkerij, winkel en gastronomie staat nu in een Amerikaanse versie ter beschikking.
Het basisconcept en het productassortiment van MIWE service werd volledig herzien en daarbij, ook met het oog op de globalisering van de markt, geoptimaliseerd.

Een verdere belangrijke vernieuwing betreft de uitbreiding van de concepten voor de behandeling van deeg. Deze ontwikkeling wordt door MIWE, als onderdeel van de complete systemen voor alle stappen van het bakproces die het bakklimaat betreffen - van de bakkerij tot en met "Kijk- en Geurbakken" - zowel met apparatuur als technologisch ondersteund.
Op de IBA 2006 heeft MIWE voor het eerst het SmartproofTM-systeem vorgesteld, dat speciaal voor zulke bakkers is gedacht die uitstekende kwaliteit op prijs stellen en die deze kwaliteit reproduceerbaar en eenvoudig ook bij grote aantallen en talrijke filialen willen realiseren.
Technisch is het systeem rond de Shockfroster MIWE SF-D geconcipieerd, technologisch betreft het een behandeling over langere tijd, in een zeer precies gedefinieerd temperatuurbereik en waarmee tot en met het afbakken maximaal 36 uur kunnen worden overbrugd.
Maximale kwaliteit in een minimale ruimte, geringe investeringskosten, lage exploitatiekosten (omdat het proces, ondanks zijn lange looptijd geheel zonder invriezen uitkomt), een zeer eenvoudige expeditie zonder kostbare koeling in vrachtwagens of in de winkel, betrouwbaar te reproduceren ook bij zeer grote hoeveelheden deeg - dit alles is kenmerkend voor het nieuwe proces.

Andere innovaties ondersteunen de bakkers bij de razend snelle veranderingen in hun markt.
Geheel tegen de algemene trend in hebben de bakkerijen het klaar gespeeld om hun aandeel in de buitenshuis-consumptie in de afgelopen jaren duidelijk te verhogen.
De kleine maaltijd tussendoor brengt in veel filialen allang een belangrijk deel van de omzet - en het potentiaal is nog lang niet ten volle benut.
Het is juist voor deze opgaven dat het Versbak-systeem MIWE cube is ontwikkeld dat, uitgaande van een uniforme basis, verschillende bakkamertypen met de daarbij behorende opslag- en koelcomponenten biedt, die met elkaar practisch naar believen kunnen worden gecombineerd.
Daarmee kunnen voor iedere omgeving en voor alle bak-opgaven geheel individuele Versbak-stations worden samengesteld die behalve in de filialen van de bakkerij ook in aanverwante marktsegmenten, van gastronomie via catering tot en met "convenient food", hun plaats zullen vinden.
De bakkers waarderen aan het nieuwe systeem vooral de flexibiliteit, want niemand weet op dit moment precies waar de "Fresh Food"-reis bij de buitenshuis-consumptie heengaat.
Een variabel systeem zoals de MIWE cube presenteert zich in deze situatie als de ideale oplossing die alle wegen openlaat.

Verdere vernieuwingen ronden het jaarprogramma af.
De thermo-olie bakoven MIWE thermo-static wordt nu ook met stenen platen aangeboden. De beladingsrobot MIWE athlet werd met de componenten "take-it" en "pick-up" uitgebreid. Het veilige ontladen tot in de verste hoek van de bakoven of het comfortabele, directe opnemen van deegstukken van de plank wordt daardoor nog eenvoudiger.
 
Investeringen
Ook in het jaar 2006 hebben wij onze succesvolle strategie van een op de toekomst gerichte investeringspolitiek voortgezet.
Klassieke investeringen zoals de omvangrijke nieuwbouw van het kantoorgebouw waarmee in 2006 werd begonnen, hebben tot doel de toenemende uitdagingen beter aan te kunnen.
De nieuwbouw geeft extra ruimte en ondersteunt bovendien onze pogingen om, met duidelijke structuren en korte wegen, het prestatievermogen van de onderneming verder te doen stijgen.
Ook in het machinepark - bij MIWE sowieso altijd al op de nieuwste stand - en in de voor succesvolle investeringen zo belangrijke constructie met CAD-ondersteuning hebben wij belangrijke bedragen geïnvesteerd.

Een investering van een geheel ander type, maar ook gericht op de toekomst, zien wij in ons streven naar een bindende definitie van de visie en de doelstellingen van onze onderneming, die wij in 2006 hebben uitgewerkt en waarmee wij een begin hebben gemaakt.
Visie en doelstellingen geven ons op alle niveaus en op alle gebieden een betrouwbare oriëntering en een richtingwijzend kader voor onze handelwijze.

Als een bijzonder waardevolle investering betrachten wij de opleiding van 45 jonge mensen die in onze onderneming een beroep leren (en bij examens steeds weer als beste van hun jaargang opvallen).
Samen met hen zijn op het ogenblik ongeveer 680 medewerkers bij MIWE in dienst, 120 daarvan in de fabriek in Meiningen.
MIWE geldt als vanouds als een onderneming die zich voorbeeldig voor de belangen van de medewerkers inzet. Onze vrijwillige voorzieningen werden dus ook in 2006 verleend.
 
Toekomstperspectief
Onze orderportefeuille is goed gevuld, niet in de laatste plaats dankzij een zeer succesvol optreden op de IBA 2006. De blijvende invloed daarvan zal ons nog tot ver in 2007 bezighouden.Met de SIAB in Verona, de IBIE in Orlando en de Modern Bakery in Moskou staan verdere belangrijke beurzen voor de deur.

Met de integratie van de erka Maschinenbau GmbH uit Bräunlingen, waarvan wij per 1 maart 2007 de meerderheid hebben overgenomen, ronden wij ons spectrum als een firma die een compleet assortiment aanbiedt voor alle processen en hun netwerken die het bakklimaat betreffen, op logische wijze verder af.
erka is een erkend specialist voor beladings-, transport- en bevorderingstechniek en vormt zodoende een ideale aanvulling omdat wij zo de afzonderlijke bouwstenen voor de verschillende functies in de bakkerij nu ook optimaal met elkaar kunnen verbinden. Wij kunnen op deze manier uit één hand precies dié compleet geïntegreerde systemen aanbieden die de markt van ons verlangt.