Miwe Privacy

Privacy-informatie

We heten u van harte welkom op onze website en verheugen ons over uw interesse in ons bedrijf. Om u op de hoogte te brengen van de omgang met uw persoonlijke gegevens, schetsen we u op transparante wijze wat met de betreffende gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen wij nemen. Bovendien wordt u geïnformeerd over uw bij wet bepaalde rechten in verband met de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Bij het bezoek aan onze website vragen we u normaal gesproken geen persoonlijke gegevens. We kijken alleen naar informatie over de naam van uw internetprovider en de webpagina's die u bij ons bekijkt. Daarbij blijft u als internetgebruiker echter anoniem omdat we deze informatie alleen voor statistische doeleinden analyseren (bijv. aantal bezoeken aan de afzonderlijke webpagina's). Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ons deze zelf ter beschikking stelt, bijvoorbeeld als u informatiemateriaal aanvraagt. Op dit moment worden gegevens nog onversleuteld overgedragen. Daarom kan de kans dat ook onbevoegde derden deze gegevens bij de overdracht meelezen niet worden uitgesloten. Er is wel de mogelijkheid alternatieve communicatiemiddelen te gebruiken (bijv. brief of fax) die meer zekerheid bieden dan onversleuteld e-mailverkeer.

Gebruikersprofielen / Toestemming

Er worden geen gebruikersprofielen aangemaakt. Mochten we dit in de toekomst wel willen doen, informeren we u hier op tijd over nadat u onze website heeft bezocht, zodat u de mogelijkheid heeft dit te herroepen. Uiteraard houden we dan rekening met uw wens en maken voor u geen dergelijk profiel aan. Gegevens voor advies-, reclame- of marktonderzoeksdoeleinden worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt wanneer u ons daarvoor op voorhand de toestemming heeft gegeven. Als u eenmaal de toestemming heeft gegeven, kunt u deze uiteraard op elk moment herroepen.

Gebruik en verspreiding van persoonlijke gegevens / Bestemming
Alle gegevens met betrekking tot uw persoon die we bij uw bezoek aan onze website ter beschikking hebben, worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor de aangegeven doelen. Daarbij zorgen we ervoor dat dit alleen gebeurt in het kader van de telkens geldende wettelijke voorschriften resp. alleen met uw toestemming.

Recht op informatie

Desgewenst kunnen we u ook schriftelijk laten weten of en welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen.

Links naar andere aanbieders
Onze website bevat - duidelijk herkenbaar - ook links naar de internetpagina's van andere bedrijven.
Wij hebben geen invloed op de inhoud van de links naar websites van andere aanbieders. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de hun inhoud. Voor de inhoud van deze websites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De externe pagina's zijn op het moment dat ze verlinkt werden gecontroleerd op mogelijke onwettigheden en herkenbare niet-naleving van regelgeving. Onwettige inhoud werd op het moment dat de link werd gecreëerd niet herkend. Een permanente inhoudelijke controle van de externe pagina's is zonder concrete aanwijzing van een overtreding echter niet haalbaar. Zodra ons een overtreding bekend is, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Beveiligingsbeleid
Om de bij ons opgeslagen gegevens van onze medewerkers/klanten/leveranciers te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang van onbevoegde personen, hebben we betreffende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het veiligheidsniveau wordt in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast.

Cookies

Onze internetpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en die uw browser (lokaal op uw harde schijf) opslaat.
Door middel van deze cookies kunnen we analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website aanpassen aan de noden van de bezoekers. Bovendien hebben we door de cookies de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde reclameboodschap te meten en de plaatsing ervan afhankelijk van de thematische interesses van de gebruikers aan te passen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde "sessioncookies". Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U heeft echter ook de mogelijkheid de instellingen van uw browser te wijzigen, mocht u deze informatie liever niet versturen. U kunt de aanbiedingen op onze website dan nog steeds zonder beperkingen problemen gebruiken (uitzondering: configuratieprogramma's).

Tools voor webanalyse
Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (http://www.etracker.com/de/datenschutz.html) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies zorgen voor het herkennen van de internetbrowser. De gegevens die met de etracker-technologieën zijn vergaard, worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment vanaf dan worden herroepen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies": tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Indien u een anoniem IP heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter op voorhand ingekort bij gebruik in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten die met het gebruik van de website en het internet te maken hebben te leveren aan de exploitant van de website.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, kan niet worden gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen door een betreffende instelling in uw browsersoftware. Toch willen we u erop wijzen, dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u verhinderen dat de gegevens die door de cookies worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google wordt gestuurd, alsook dat Google deze gegevens verwerkt. Daarvoor dient u de browserplug-in achter de deze link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Een andere mogelijkheid dan de browser-add-on of wanneer u een mobiel toestel gebruikt, is op deze link te klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te verhinderen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Indien u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Nog vragen?

U kunt zich ook altijd rechtstreeks aan onze expert voor gegevensbescherming wenden, die uw vragen graag zal beantwoorden.