Beladingstechniek voor etagebakovens

Niet meer uit de bakkerij weg te denken zijn de half- en volautomatische hulpmiddelen voor het beladen. Zij garanderen de optimale materiaalstroom en verhinderen dat dit werk u lichamelijk te zwaar belast.

Op- en Afzetbanden

De efficiëntie van het beladen en leeghalen kan nog verder worden verbeterd: met behulp van onze aanvullende apparatuur die het transport van deeg- en bakwaren over korte en lange afstanden overneemt.