MIWE ideal e+

MIWE ideal e+

Daar waar maximale flexibiliteit wordt verlangd, is de heteluchtcirculatie-oven met zijn rustige bakatmosfeer de eerste keus bij de etagebakovens. In het 2-kring-model kunnen de bovenste en de onderste baketagegroepen op verschillende temperaturen worden ingesteld. Maximaal zijn drie vrijdragende, uittrekbare baketages leverbaar.

MIWE ideal B

Daar waar maximale flexibiliteit wordt verlangd, is de heteluchtcirculatie-oven met zijn rustige bakatmosfeer de eerste keus bij de etagebakovens. In het 2-kring-model kunnen de bovenste en de onderste baketagegroepen op verschillende temperaturen worden ingesteld. Maximaal zijn drie vrijdragende, uittrekbare baketages leverbaar.
 
MIWE ideal M

MIWE ideal M

De MIWE ideal M is een verdergaande ontwikkeling van de sinds decennia voor zijn gelijkmatige bakresultaten en zijn robuustheid net zo gewaardeerde etagebakoven MIWE ideal T.Deze bakoven wordt in afzonderlijke modules geleverd die de bakker al naargelang budget, behoefte en ruimtelijke mogelijkheden horizontaal en/of verticaal met elkaar kan combineren.

MIWE electro

Elektrisch verwarmde etagebakovens, waarbij de temperatuur, de baktijd en de stoominjectie van alle bakkamers onafhankelijk van elkaar instelbaar zijn.
Zie ook MIWE condo
 

MIWE thermo-express

De geperfectioneerde constructie-elementen van onze etagebakovens gaan bij de MIWE thermo-express samen met de thermo-olietechniek die een zachte stralingswarmte geeft.
Bij installaties met meer dan een circuit kunnen voor bepaalde bakkamergroepen verschillende van elkaar onafhankelijke bakparameters worden ingesteld. Er kunnen maximaal 5 vrijdragende uittrekbare bakkamers of wagens voor uittrekbare bakkamers worden geleverd.

MIWE AHO

De Duitse commerciële bakovenbouw heeft zijn oorsprong in de traditionele, direct verwarmde houtbakoven. Deze kunst van het metselen wordt bij MIWE al decennia lang in stand gehouden.