MIWE tunnelvriezer

Tunnelvriezers zijn de klassieke doorloopkoelinstallaties. Hierbij loopt een transportband met een breedte van 120 tot 200 cm door de (uit economisch oogpunt uit afzonderlijke modules met elk een bodemafvoer opgebouwde) installatie.

MIWE spiraalvriezer

Spiraalvriezers kiezen de hoogte. Waar onvoldoende bodemoppervlak voorhanden is of omdat de beschikbare ruimte eenvoudig zo optimaal mogelijk moet worden benut, worden spiraalvriezers ingezet, die de producten in lange spiraalvormige cirkels door de klimatiseringszone transporteren.
 

MIWE paternostervriezer

Paternostervriezers vormen een goed alternatief, wanneer kwetsbare producten door een spiraalvormig verloop van het vriestraject vervormd zouden worden, maar de benodigde ruimte voor een tunnelvriezer ontbreekt.

MIWE transportsysteem voor wagens

Wanneer u uw bedrijfsvoering toch al op wagens hebt afgestemd, is de toepassing van wagentransportsystemen binnen de bakkerijkoeling zeker een belangrijke optie voor u.